Pfisterer连接器套管尺寸2 - 42kV MV高压中|高压套管

视图的子产品

斯特

中高压尺寸2避雷器|连接器|套管

Pfisterer连接衬套2号

费连通衬套

➡查看完整的范围中压高压连接衬套生产的费。

类1|3班中压和高压连接套管

样车的股票费连通连接器用于将高压电缆接入气体绝缘开关设备(GIS),包括33kV电缆插头端子。

费连通衬套 密封形式 大小 体重(公斤) Max。工作电压
嗯(kV)
电容电压抽头
(pF)
827 106 402 六角 2 2.1 42 N/A
827 106 412 六角 2 2.1 42 8.5±1.5
827 106 602 六角 2 2.1 42 N/A
827 106 612 六角 2 2.1 42 8.5±1.5