Pfisterer 1 - 11kV 33kV MV高压中型|高压避雷器

视图的子产品

斯特

中高压尺寸1避雷器|连接器|套管

1号菲斯特避雷器

避雷器中压高压

➡查看完整的范围中压高压避雷器生产的费。

二班|3班中高压避雷器

样车的股票费连通连接器用于将高压电缆接入气体绝缘开关设备(GIS),包括33kV电缆插头端子。

费连通

费连通MV HV |避雷器|套管|端子|连接器

费避雷器产品 大小 额定电压Ur
Ur(kV)
Max。持续功率Uc
Uc(kV)
827 513 075 1 7.5 6
827 513 090 1 9 7
827 513 125 1 12.5 10
827 513 150 1 15 12
827 513 175 1 17.5 14
827 513 190 1 19 15
827 513 215 1 21.5 17
827 513 240 1 24 19
827 513 300 1 30. 24
827 513 360 1 36 29